Het vogelringstation Vlieland is gesitueerd in de 3e Kroon 's polders te Vlieland. Het vogelringstation is een 'vinkenbaan' met een slagnet en een mistnet opstelling van 250 meter. Hiermee worden overdag trekvogels gevangen en geringd.
De ringgroep bestaat (per 2011) uit 7 ringvergunninghouders (allen vrijwilligers). Doel van de ringgroep is het uitvoeren van vogelringwerk in het kader van wetenschappelijk onderzoek door het vogeltrekstation en het in stand houden van de vinkenbaan op Vlieland.
Vanaf half augustus tot half november worden er vogels geringd. Dagelijks wordt er bij geschikte weersomstandigheden van zonsopkomst tot 6 uur erna gevangen. Bij goede vangsten wordt langer gevangen. Op voorwaarde dat de Kroon 's polders zijn opengesteld wordt er 3x per week een excursie voor belangstellenden gegeven. Dit kan o.a. gezien worden als een wederdienst naar Staatsbosbeheer, welke eigenaar van het gebied is. SBB is daarnaast behulpzaam door uitleen van materiaal en hulp bij beheer.

>>>We hebben een boekje gemaakt waarin 20 jaar vogels ringen op Vlieland wordt samengevat.<<<