verschillende uitingen in lokale en landelijke (natuur) media:

1 november 2017 : We hebben een boekje gemaakt van 20 jaar ringen op vlieland

Verkoop op de SOVON dag (2 december 2017) en ringersdag (16 december 2017).
(10 euro verkoop aan de stand, 14 euro bij verzending per post)
te bestellen via email : boekje.vlieland'at'gmail.com
14 euro overmaken op NL07INGB0007717893 t.n.v. vogelringgroep 3de KP Vlie o.v.v. 20 jaar ringen op vlieland

15 november 2011 Natuurbericht over lijstertrek in nederland

najaar 2011 ringavonturen op het Staatsbosbeheer blog Vlieland

3 november 2009 Ringbaan bezocht door Vara's Vroege Vogels